Saigon Tếu

Saigon Tếu

Saigon Tếu hiện là nhóm duy nhất thúc đẩy và xúc tiến ngành Hài Độc Thoại ở Sài Gòn. Xin hãy ủng hộ và tham gia cộng đồng của tụi mình nhé. Tụi mình hiện có Show diễn và Workshop dành cho học viên, mọi người theo dõi và cùng tham gia ở fanpage nha

Liên hệ và hỗ trợ:
+ Facebook: facebook.com/SaigonTeu
+ Group Cộng Đồng Sài Gòn Tếu: facebook.com/groups/2041925835940717
+ Booking Tickets: [email protected]
+ Liên hệ hợp tác: [email protected]
+ Số điện thoại: 093 394 15 11

Nếu bạn muốn ủng hộ hoạt động của nhóm để xem nhiều video và show đặc biệt hơn, hãy ủng hộ cho tụi mình (với tụi mình tấm lòng luôn lớn hơn hiện kim) qua những kênh này nhé:
+ TECHCOMBANK
LE TUAN UY
19036139433012

+ MOMO:
LE TUAN UY
0937702229

ビデオ
JPworlds