Viettel Telecom

Viettel Telecom

Viettel Channels cung cấp tới người dùng Viettel những video mới nhất về dịch vụ, những hướng dẫn sử dụng chi tiết về dịch vụ do Viettel cung cấp

ビデオ
JPworlds